Op my ou Ramkietjie

Composer: Jan Bouws
Writer: C.L. Leipoldt


Op my ou Ramkietjie met nog net een snaar
Speel ek in die maanskyn deurmekaar.

As die maan my aanhoor en die sterre knik,
Dan speel ek kordaat voort, in my skik.

Wat gee ek om mense wat sê ek’s mal
As die varings my aanhoor by die wal?

Wat om my vrinde wat nooit nie verstaan
As die sterre my toeknik en die maan?

Op my ou ramkietjie met nog net een snaar
Speel ek in die maanskyn deurmekaar.


Op my ou Ramkietjie
English Translation

On my old string instrument, with only one string
I play in the moonlight, all topsy-turvy.

When the moon lends me his ear and the stars nod,
Then I continue playing boldly, pleased with myself.

What do I care when people say I’m silly
When the ferns listen to me by the riverbank?

So what if my friends don’t understand
When the stars nod in greeting, and the moon?

On my old string instrument, with only one string
I play in the moonlight, all topsy-turvy.

Translated by G. Coetzee
Copyright © 2010 Gretel Coetzee