Afrikaanse Wiegeliedjie
Composer: Emil Hullebroeck
Writer: C.J. Langenhoven


Lamtietie damtietie, doedoe, my liefstetjie
Moederhartrowertjie, dierbaarste diefstetjie!
Luister hoe fluister die wind deur die boompietjie.
Heen en weer wieg hy hom al oor die stroompietjie.
‘Doe-doe-doe bladertjies, slapenstyd nadertjies.
Doe-doe-doe blommetjies, nag is aan’t kommetjies’,
So sing die windjie vir blaartjies en blommetjies.

Bo in die bloue lug flikker die sterretjies,
Hemelse brandwaggies, lampies van verretjies,
Wakend oor windjies en wolkies en stroompietjies,
Wakend oor mensies en diertjies en boompietjies:
‘Wees maar gerustetjies, slaap maar net lustetjies!’
So sing die sterretjies, stilletjies, verretjies,
vuurvliegies lugliggies, ewige sterretjies!

Onskuldig ogies en voetjies en handetjies,
Wie weet hoe ver moet my kleintjie nog ganetjies?
Ver deur die wêreld se kronkels en gangetjies . . .
Bly tog maar kleintjies en bly dit maar langetjies.
Bly maar by moedertjie, kindlief se hoedertjie.
Slaap in haar arrempies, saggies en warrempies;
Doekies dan, doekies in moeder se arrempies!


Afrikaanse Wiegeliedjie
English Translation

Loola la doolala, loola my little darling
You have stolen my heart, dearest little sweetheart.
Listen to the wind whispering through the trees
It rocks them to and fro over the little stream.
‘Loola, little leaves, sleep time is nearing
Loola, little flowers, night is coming’
Thus sings the wind to leaves and flowers.

Up in the blue sky, the stars are twinkling,
Heaven’s night watchmen, lamps from afar,
Watching over winds and clouds and streams,
Watching over little ones, animals and trees:
‘Be at peace; sleep soundly!’
Thus sing the stars, silently from afar,
Fireflies, skylights, timeless stars!

Innocent little eyes, feet and hands,
Who knows how far my little one still needs to go?
Far along the world’s twists and turns . . .
Stay but small, and stay it for long!
Stay with your mother, who keeps watch over her baby love.
Sleep in her arms, soft and warm.
Loola, oh loola in Mother’s arms!


Translated by G. Coetzee
Copyright © 2010 Gretel Coetzee